Geïntegreerde Technieken

Wat is of wat zijn Geïntegreerde Technieken?

Geïntegreerde Technieken behelst de filosofie, de visie en de behandelmethode van Frank de Bakker, osteopaat in Zeeuws Vlaanderen. Uitgangspunten zijn de grondbeginselen van de osteopathie zoals beschreven door A.T. Still, de grondlegger van de osteopathie. Still stelde dat vloeistofstromen de drijvende kracht zijn van het functioneren van het menselijk lichaam, zowel metabool, circulatoir als neurogeen. Hij gaf aan dat anatomie aan de basis ligt van het begrijpen en doorgronden van de osteopathie.

Anatomie is de wetenschap die de bouw van de organismen in het lichaam beschrijft in al zijn finesses, denk aan organen, spieren, skelet, zenuwstelsel en bloedvaten. Tegenwoordig worden ook de celbiologie, de weefselleer, de genetica en de embryologie tot de anatomie gerekend. De embryologie is hierin zeer belangrijk daar zij aan de basis van de vorming van de anatomische structuren staat. Daarnaast is belangrijk de ontogenese, een onderdeel van de embryologie, die ons vertelt over de samenhang in het ontstaan van verschillende weefselstructuren en de onderlinge interactie in het vormen van die structuren.

Om de embryologie en de ontwikkeling van de embryo tot mens in een duidelijker verband te krijgen, doet Frank de Bakker een beroep op paleontologie die de evolutie beschrijft van het ontstaan van de mens via de lange weg van ongewervelde organismen via chordaten (wel zenuwstelsel geen wervelkolom) tot de vertebraten (alles wat een wervelkolom heeft).

Door deze kennis als basis voor zijn filosofie, visie en behandeling te integreren is de “Geintegreerde Therapie” ontstaan. Zijn ideeën worden steeds meer op waarde geschat en worden uitgedragen als nascholing aan osteopaten in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Geert Habing en Mieke Pieper hebben de Geintegreerde Therapie opleiding gevolgd en volgen nog steeds of assisteren bij de nascholingen. We werken met de methode De Bakker sinds 1998.